Designed by Hi Agency
Developed by VEVEYA
Copyright 2018 · All rights reserved.

Online Hizmetler

BS Coaching Talebi Test Talebi Özel Hoca Talebi
antrenman yaşınız sağlık geçmişiniz dinlenik nabız çalışma durumunuz
Hizmet Bedeli

0 TL

BSCoaching online üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.
ÖDEME YAP
tercih ettiğiniz gün ve saatler +
Hizmet Bedeli

0 TL

BSCoaching online üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.
ÖDEME YAP
tercih ettiğiniz gün ve saatler +
Hizmet Bedeli

0 TL

BSCoaching online üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.
ÖDEME YAP
Bir ödeme yöntemi seçiniz

Ödenecek Tutar : 0 TL

Banka Hesap Bilgileri

 • Banka

  Garanti Bankası

 • Şube

  Bebek

 • Şube Kodu

  211

 • Hesap Numarası

  6297194

 • IBAN

  TR81 0006 2000 2110 0006 2971 94

ÖDEMEYİ TAMAMLA

BKM Express ile ödeme sistemimiz yakında hizmete girecektir.

 

BSCOACHING ONLINE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar

İşbu BSCoaching Online Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.bscoaching.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site”) tüm haklarının sahibi olan merkezi Bebek Mahallesi İbriktar Aralığı Sokak Set Apartmanı No: 20/2 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan CİTİUSSPOR ENERJİ YAZILIM BİLİŞİM VE SPORTİF HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (‘CİTİUSSPOR’) ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu Sözleşme’nin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan Üye arasındadır. Üye, Site'ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu CİTİUSSPOR’un sahibi olduğu platform üzerinden antrenman programı satın alma ve/veya CİTİUSSPOR’un anlaşmalı olduğu antrenörlerden özel ders satın alma imkanının sağlanması ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3. CİTİUSSPOR’un Hakları

3.1. CİTUSSPOR güvenlik nedeniyle Üye'nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

3.2. CİTİUSSPOR, önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

3.3. CİTİUSSPOR, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

3.4. CİTİUSSPOR Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye’ler işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

3.5. İşbu Sözleşme CİTİUSSPOR’un ürün satışı için herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle CİTİUSSPOR’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

3.6. CİTİUSSPOR’un üyeliği tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. CİTİUSSPOR kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca CİTİUSSPOR bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

3.8. CİTİUSSPOR sisteminde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü CİTİUSSPOR’a ve/veya anlaşmalı olduğu antrenörlere aittir. Anlaşmalı olunan antrenörlerin özel ders içeriklerine dair yaptıkları eksik ve/veya hatalı açıklamalardan dolayı oluşacak problemlerden veya zararlardan CİTİUSSPOR sorumlu değildir.

3.9. CİTİUSSPOR, kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, üyelikten ayrılma hakkı saklıdır.

3.10. CİTİUSSPOR, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla kullanıcıların aleyhine olmamak kaydıyla işbu Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabilir, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

3.11. CİTİUSSPOR, anlaşmalı olduğu antrenörlerin sağladığı içerikten sorumlu değildir.

Madde 4. Üye’nin Yükümlülükleri

4.1. Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu Sözleşme hükümlerini, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin CİTİUSSPOR tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

4.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak CİTİUSSPOR’a ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. CİTİUSSPOR’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.3. Üye, madde 4.2’de yer alanb bilgilere ek olarak üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu sağlık bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu, ilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak CİTİUSSPOR’a ileteceğini, antrenman programlarının ve/veya anlaşmalı antrenörlerden alınacak özel derslerin belirtmiş olduğu sağlık bilgilerine uygun olarak düzenleneceğini, sağlık bilgilerini eksik ve/veya yanlış olarak belirtmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık sorunları ve antrenman veya özel ders programının yerine getirilememesi dahil olmak üzere her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. CİTİUSSPOR’a ve/veya anlaşmalı olunan antrenörlere bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.4. Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Üye'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.5. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.6. Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde CİTİUSSPOR’un sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.7. Üye, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve CİTİUSSPOR’un uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder.

4.8. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun CİTİUSSPOR tarafından tespit edilmesi halinde üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.9. Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Site'nin ve diğer üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve taahhüt eder.

4.10. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez.

4.11. Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

4.12. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği bilgiler sebebiyle veya Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan CİTİUSSPOR sorumlu değildir.

4.13. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

4.14. Üye, CİTİUSSPOR uygulaması üzerinde satın alınan antrenman programlarının ve/veya özel derslerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, bunların tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

4.15. Üye, CİTİUSSPOR uygulaması üzerinden satın alacağı özel ders programlarında, programın tamamlanmasına kadar olan süreçte özel ders programı satın aldığı anlaşmalı olunan antrenör ile arasında meydana gelebilecek her türlü kişisel etkileşimden kendisinin sorumlu olduğunu, CİTİUSSPOR’un sorumluluğunun özel ders programının tamamlanmasını takip etmekle sınırlı olduğunu, bunun dışında anlaşmalı olunan antrenör ile yaşanabilecek kişisel anlaşmazlık, uyuşmazlık ya da benzeri olumsuz durumlardan CİTİUSSPOR’un sorumlu olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. Üye, CİTİUSSPOR uygulaması üzerinden satın alacağı özel ders programını iptal etmek istemesi halinde bu talebini kendisine belirtilecek şekilde programın başlangıç saatine en az 24 (yirmidört) saat kala yazılı olarak bildireceğini aksi takdirde satın almış olduğu özel ders programı ücretinin kendisine iade edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu süre içerisinde iptal talebinin bildirilmesi halinde ise özel ders programı ücreti Üye’ye iade edilecektir.

4.17. Üye, CİTİUSSPOR uygulaması üzerinden satın almış olduğu özel ders programının programın başlangıç saatine en az 24 (yirmidört) saat kala yazılı olarak anlaşmalı olunan antrenör tarafından iptal edilebileceğini, bu durumda ders program ücretinin iade edileceğini bu duruma hiçbir itiraz hakkının olmadığını kabul eder.

4.18. Üye, CİTİUSSPOR uygulaması üzerinden satın almış olduğu özel antrenman programının kesin olduğunu, programı iptal edemeyeceğini, programı yerine getiremediği gerekçesiyle veya başka herhangi bir gerekçeyle ücret iadesinde bulunamayacağını ve bu konuda itiraz hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 5. Ödeme ile İlgili Koşullar

5.1. Üye’nin Site üzerinden özel ders programı satın alma ilişkisi, Üye ile CİTİUSSPOR arasında kurulacaktır, ancak program anlaşmalı olunan antrenör tarafından verilecektir. Üye, özel ders programanın anlaşmalı olunan antrenör tarafından verileceğini, CİTİUSSPOR’un bu kapsamda yalnızca anlaşmalı olunan antrenör ile karşı karşıya gelmeleri için ortam sağladığını ve satın alma konusu ile ilgili olarak kendisine karşı herhangi bir sorumluluk taşımadığını kabul ve beyan eder.

5.2. Üye, satın alacağı antrenman programı ve/veya özel ders programı ücretini sadece online ödeme yöntemi ile ödeyebilir.

5.3. Üye, özel antrenman programı ve/veya özel ders programının tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.

5.4. Üye, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, CİTİUSSPOR’un ödemeyi, kendi adı ve hesabına tahsil ettiğini bildiğini ve satış ilişkisinin kendisi ile CİTİUSSPOR arasında kurulmuş olacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

5.5. Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan CİTİUSSPOR tarafından düzenlenir.

Madde 6. Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İleti

6.1. CİTİUSSPOR, Üye’nin adı-soyadı, adresi, telefon numarası, sağlık bilgileri, kredi kartı bilgileri vb. Üye’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.

6.2. CİTİUSSPOR, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük Üye tarafından kişisel bilgilerin Site’de herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

6.3. CİTİUSSPOR’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, CİTİTUSSPOR’un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

6.4. CİTİUSSPOR sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” çalışmalarında sadece CİTİUSSPOR bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler CİTİUSSPOR bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

6.5. Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler CİTİUSSPOR çalışanları, anlaşmalı olunan antrenörler gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.

6.6. Üye bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

6.7. Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.

6.8. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, CİTUSSPOR’un “Gizlilik Politikası” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.

6.9. Üye aynı zamanda CİTİUSSPOR’un indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

6.10. Üye, CİTİUSSPOR uygulaması üzerinden satın alacağı özel ders programlarında, CİTİUSSPOR sistemine girmiş olduğu isim, soyisim, adres, iletişim bilgileri ve özel ders programının kendisine teslim edilmesi için gerekli diğer tüm bilgilerin anlaşmalı olunan antrenör ile paylaşılacağını bildiğini, bunun CİTİUSSPOR uygulamasının amacı için zorunlu bir husus olduğunu, bu suretle bu bilgilerinin anlaşmalı olunan antrenör ile paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 7. Ürün Teslimi ve Ücret İadesi

7.1. Anlaşmalı olunan antrenörler tarafından verilecek özel ders programı sürecinde kullanıcı, derslerin CİTİUSSPOR sisteminde belirtilecek adreste verileceğini derslerin belirtilen adres dışında verilmeyeceğini kabul eder. Bu durum çerçevesinde kullanıcı kendisinin bulunamayacağı bir adreste verilen özel ders programı satın almış olduğu takdirde doğacak kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.

7.2. Ödemesi yapılmış özel ders programları ile sınırlı olmak üzere Üye’ye ücret iadesi ancak aşağıdaki hallerde yapılacaktır:

       7.2.1. Özel ders programının başlangıç saatine en az 24 (yirmidört) saat kala anlaşmalı olunan antrenöre bildirilecek şekilde yazılı olarak iptali,

       7.2.2. Özel ders programının anlaşmalı olunan antrenör tarafından bildirilecek şekilde yazılı olarak iptali,

7.3. CİTİUSSPOR, yalnızca Üye’den kaynaklanan sebeplerden dolayı (örneğin yanlış programın satın alınması, yanlış adrese gidilmesi, Sözleşmede belirtilen şartlara uygun olmayarak dersin iptali gibi) satın alınan özel ders programının teslim edilememesi halinde ücret iadesi yapmama hakkını saklı tutar.

Madde 8. Fikri Mülkiyet Hakları

8.1. Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu Site’deki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler CİTİUSSPOR veya sözleşme yoluyla CİTİUSSPOR’a lisans verenlere aittir. Üye, CİTİUSSPOR’un yazılı onayı olmadan, doğrudan ve/veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez, çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez ve/veya başka bir şekilde kullanamaz ve/veya başkasının Site'nin Hizmetlerine erişmesine ve/veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, CİTİUSSPOR’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı CİTİUSSPOR'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye, CİTİUSSPOR’a derhal ödemekle sorumlu olacaktır.

8.2. CİTİUSSPOR’un, Site Hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü ve/veya Site'ye ilişkin her türlü maddi ve/veya fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve/veya şahsi hakları, ticari bilgi ve/veya know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.3. Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.

8.4. Site içeriğine, tasarımına ve/veya yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve/veya kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.

8.5. Üye’ler Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Markalar Hakkında KHK ve mevcut ve/veya ileride yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye ait olup CİTİUSSPOR’un rücu hakkı saklıdır.

Madde 9. Sorumluluk

9.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda CİTİUSSPOR gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. Üye bu nedenlerle CİTİUSSPOR’dan hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

9.2. CİTİUSSPOR hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.

9.3. CİTİUSSPOR’un ağır kusuru veya kastı haricinde, Üye’nin doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 10. Üyelik İptali ve Sözleşme’nin Feshi

10.1. Üye'nin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri ve/veya tamamına kısmen ve/veya tamamen aykırı davranması durumunda CİTİUSSPOR, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve/veya gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin Site’den aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye CİTİUSSPOR’dan hiçbir hak ve/veya talepte bulunamaz. CİTİUSSPOR doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir.

10.2. Taraflar, işbu Sözleşme’yi dilediği takdirde hiçbir sebep göstermeksizin ve herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshederek üyeliği iptal etmeye yetkilidir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek CİTİUSSPOR’dan hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

10.3. Üye’nin üyeliğinin herhangi bir sebeple ya da herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, Üye’nin sona erme anına kadar vermiş olduğu siparişler işbu Sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.

Madde 11. Sözleşme’nin Süresi

İşbu Sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve CİTİUSSPOR’un veya Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 12. Muhtelif Hükümler

12.1. Üye, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, üyeliğin iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin CİTİUSSPOR tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin Üye’ye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından CİTİUSSPOR sorumlu değildir.

12.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

12.3. CİTİUSSPOR’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

12.4. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.

12.5. Üye Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Üye, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka : Garanti Bankası

Şube : Bebek

Şube Kodu : 211

Hesap Numarası : 6297194

IBAN : TR81 0006 2000 2110 0006 2971 94